LightenersBg

روشن کننده ها

بلوند نهایی روشن کننده ها بگذار بلوند باشد! روشن کننده های رنگی با محدوده حرفه ای Ultimate Blonde Keune راهی برای دستیابی به هر آرزوی بلوند وجود دارد. از روشن شدن با پودرهای کلاسیک گرفته تا لعاب و تونر ، این محدوده همه چیز را برای بور و جسورتر شدن فراهم می کند. Balayage ، […]

روشن کننده ها بیشتر بخوانید »